Makmal Komputer

Dalam pekeliling ini terdapat arahan dan panduan khas berkaitan dengan makmal komputer.

Bahan Muat Turun

File Description Date added File size Downloads
pdf Tatacara Penggunaan Internet 03/01/2018 12:20 505 kB 27
pdf Dasar Keselamatan ICT 2009 03/01/2018 12:20 613 kB 33
pdf Dasar Keselamatan ICT KPM Bil.1/2012 03/01/2018 12:21 3 MB 30
pdf Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar dalam Program ICT Di Sekolah Bil.19/2000 03/01/2018 12:21 127 kB 33
pdf Panduan Pengurusan Makmal Komputer Sekolah 03/01/2018 12:21 326 kB 133
pdf Pekeliling ICT KPM Bil.2/2009 03/01/2018 12:21 238 kB 23
pdf Pelaksanaan Dasar MBMMBI 03/01/2018 12:21 4 MB 22
pdf PPP Aset Bil.1/2009 03/01/2018 12:22 1 MB 21
pdf Rangkaian Internet 03/01/2018 12:22 476 kB 25
pdf SP ICT Bil.1/2009 03/01/2018 12:22 268 kB 22
pdf SPI Bil.2/2010 03/01/2018 12:22 140 kB 24
pdf SPI Bil.6/2003 03/01/2018 12:22 178 kB 23
pdf SPI Bil.8/200 03/01/2018 12:22 141 kB 23
pdf Struktur Tadbir Urus Laman Web KPM 03/01/2018 12:22 927 kB 25