Skop Pengurusan ICT

SKOP PENGURUSAN ICT SEKOLAH

 

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

a) FAIL PENGURUSAN ICT

b) PENGURUSAN PERALATAN ICT DAN RANGKAIAN MAKMAL KOMPUTER

c) FIZIKAL DAN KEMUDAHAN MAKMAL KOMPUTER

d) KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN MAKMAL KOMPUTER

e) REKOD PENGGUNAAN / AKTIVITI HARIAN ICT

 • · TEKNIKAL ICT SEKOLAH

a) PEMERIKSAAN PERALATAN ICT

b) KESTABILAN DAN KEKEMASAN SET RANGKAIAN

c) PENYENGGARAAN PERALATAN ICT

d) KHIDMAT BANTU

e) ADUAN STS / ICT

 • · PEMBESTARIAN SEKOLAH

a) SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH

b) SSQS

c) BRIGED BESTARI DAN PROGRAM TAMBAHAN

d) ADUAN ICT

 • · 1BESTARINET

a) FROGVLE

b) ZOOM DAN DONGLE / CAPAIAN INTERNET

c) MAKMAL MUDAH ALIH / GOOGLE CHROMEBOOK

d) ADUAN 1BNSELFCARE / ICT

 • · INFORMASI UMUM

a) HAL EHWAL UMUM ICT DARIPADA

KPM/BTP/JPNT/PPDK/BTPNTRG/PKG/SEKOLAH

TUGASAN UMUM GURU PENYELARAS ICT / BESTARI

 • · Sentiasa menyampaikan segala maklumat mengenai aktiviti Pembestarian Sekolah,

Teknikal ICT dan 1Bestarinet daripada BTPN / PKG kepada Pentadbir dan warga

sekolah.

 • · Melaksanakan Pembudayaan ICT yang diarahkan oleh KPM/BTPN/PKG secara

berkala kepada seluruh warga sekolah.

 • · Sentiasa mengadakan perbincangan dan persetujuan bersama dengan Pentadbir

Sekolah dan BTPN/PKG dalam melaksanakan aktiviti ICT.

 • · Bertanggungjawab menguruskan segala peralatan ICT bekalan KPM yang

ditempatkan di sekolah supaya sentiasa dalam keadaan selamat dan berfungsi dengan

baik.

 • · Melatih AJK Komputer / Briged Bestari dalam membantu menguruskan hal ehwal

pengurusan ICT pada setiap hari.

 • · Menyediakan BUKU REKOD yang ditetapkan dan merekod segala aktiviti penggunaan

makmal dan peminjaman peralatan ICT serta AKTIVITI HARIAN ICT

 • · Sentiasa membuka dan menyemak kandungan email sekolah 2 kali sehari.
 • · Sentiasa merujuk kepada Pegawai PKG untuk sebarang pertanyaan, maklumat , atau

informasi mengenai pelaksanaan sesuatu aktiviti ICT.

 • · Melaksanakan SEGALA TUGASAN GURU PENYELARAS ICT / BESTARI yang telah ditetapkan.

 

 SENARAI DOKUMEN ICT

1. SENARAI PERALATAN ICT KPM BERFUNGSI dan salinan DHM

2. SENARAI PERALATAN ICT KPM TIDAK BERFUNGSI dan salinan DHM

3. SENARAI PERALATAN ICT KPM UNTUK DISELENGGARA dan salinan DHM

4. SENARAI PERALATAN ICT KPM ROSAK AKIBAT BENCANA ALAM

5. SENARAI PERALATAN 1BESTARINET dan salinan DHM

6. RUMUSAN PERALATAN ICT KPM

7. LAPORAN BERKALA AKTIVITI ICT GICT/GPB

8. LAPORAN BERKALA BRIGED BESTARI

9. BORANG ADUAN ICT ( ADUAN SEMASA )

10. BUKU REKOD PENGGUNAAN MAKMAL DAN PEMINJAMAN PERALATAN ICT

SERTA AKTIVITI HARIAN ICT

 

SENARAI FAIL PENGURUSAN ICT – SOFTCOPY [ FOLDER GOOGLE DRIVE ]

FOLDER DOKUMEN

SENARAI (Format e-data)

 • · SENARAI PERALATAN ICT KPM BERFUNGSI
 • · SENARAI PERALATAN ICT KPM TIDAK BERFUNGSI
 • · SENARAI PERALATAN ICT KPM UNTUK DISELENGGARA
 • · SENARAI PERALATAN ICT KPM ROSAK AKIBAT BENCANA ALAM
 • · SENARAI PERALATAN 1BESTARINET

RUMUSAN

 • · RUMUSAN PERALATAN ICT KPM

LAPORAN

 • · LAPORAN BERKALA AKTIVITI ICT GICT/GPB
 • · LAPORAN BERKALA BRIGED BESTARI

ADUAN

 • · BORANG ADUAN ICT DAN SALINAN ADUAN ICT

INFORMASI/UMUM

 • · SURAT
 • · PELBAGAI INFO KPM/BTP/JPWPKL/PPWPKL/BTPN/PKG

Nota : Boleh mewujudkan tambahan folder selain di atas sekiranya perlu.


Tarikh Akhir Dikemaskini : Jan 2, 2018 @ 14:11