Dokumen Umum

Dokumen ini disediakan sebagai satu garis panduan dan contoh untuk sekolah dalam menerbitkan dokumen. Bahan ini boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing

Bahan Muat Turun

File Description Date added File size Downloads
doc Senarai Fail di Dalam Makmal Komputer 02/01/2018 11:57 18 kB 133
pdf Contoh Misi dan visi 02/01/2018 11:57 684 kB 33
pdf Contoh Pelan Kecemasan Makmal 02/01/2018 11:57 387 kB 34
pdf Contoh Pelan Susun Atur 02/01/2018 11:58 159 kB 61
doc Fail Meja GPB/GICT 02/01/2018 11:58 486 kB 39
pdf Modul Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan 02/01/2018 11:58 1 MB 24
pdf Panduan Umum Pengurusan Makmal Komputer 02/01/2018 11:58 165 kB 26
pdf Pelan Lantai Bilik Komputer 02/01/2018 11:58 326 kB 21
pdf Pengurusan Briged Bestari 02/01/2018 11:58 159 kB 27
doc Peraturan Makmal Komputer Untuk cetakan 2 kaki x 3 kaki
02/01/2018 11:58 26 kB 20