Objektif PKG

  • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam penggunaan peralatan dan bahan teknologi pendidikan
  • Mengumpul dan menyebar maklumat maklumat profesional pendidikan, khususnya dalam teknologi pendidikan ke sekolah-sekolah setempat
  • Meningkatkan keberkesanan perguruan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah
  • Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah-sekolah
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat
  • Menyediakan kemudahan-kemudahan bagu aktiviti profesional pendidikan untuk guru-guru dan masyarakat setempat